μεταβεβληκώς

μεταβεβληκώς
μεταβάλλω
throw into a different position
perf part act masc nom/voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”